Kiralama Koşulları

loading

KUR HESAPLA

ARAÇ KİRALAMA KOŞULLARI

1- Ehliyet 
2- Pasaport (Yurtdışından gelenler için)
3- Kimlik
4- Kredi Kartı
5- Kiralayanın sigortalı olarak çalışması veya vergi mükellefi olması gerekmektedir. 

ÖDEME VE DEPOZİTO


-Kiralamalar nakit, havale ve geçerli bir kredi kartı ile yapılabilir. Benzin, Hgs ve Km aşımlarında  oluşacak ekstralar için kredi kartından, kiralanan araç grubuna göre 1000 ila 2.000 TL tutarında ön provizyon bloke edilir. Üst ve lüks grup araçlar için iki ayrı kredi kartından 1.000; er TL provizyon bloke edilir. Araç tesliminden 7 gün sonra blokeniz kaldırılır.
YURT DIŞINDAN GELEN GURBETÇİ MÜŞTERİLERİMİZDEN KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.KASKO TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER


- Kaza ve alkol raporunun olmadığı haller.
- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi halinde.
- Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.
- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar.
- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar.
- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler.
- Lastik yarılması ve patlaması.

KAZA OLMASI DURUMUNDA NE YAPMALIYIM?

Aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarmaya haber verilmeli kaza raporu alınmalı ve Ads Oto Kiralama ofisine haber vermelisiniz.

Gsm 7/24  +90 322 400 00 47  --  +9 0532 799 04 00

LASTİK YARILMASI VE CAM KIRILMASI DURUMUNDA SİGORTADAN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Günlük kira bedeline ek olarak ofislerimizde sigorta yaptırararak lastik yarılması veya cam kırılması gibi sigortanın kapsamadığı hasarları da teminat altına alabilirsiniz.

KİRALADIĞIM ARACI 3. BİR KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?

Aracı kiraya verenin onayı olmaksızın kiracı aracı 3. Şahıslara kullandıramaz. Aracın 3. Şahıslarca kullanımı bu kişilerin kimlik, adres ve ehliyetine ait bilgilerin sözleşmeye kaydedilmesi ve günlük 5 TL ödemesi ile mümkündür. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz ve kiracı tüm hasardan sorumlu olacaktır.

SİGORTALARDAN HANGİ DURUMLARDA YARARLANAMAM ?

Aracın Karayolları trafik kanunu hükümlerine göre,gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.

Aracın, “Uyuşturucu Maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu” uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.

Araçta sigortalı veya fiilllerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar.

Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar ile Kasko sigorta poliçesinde belirtilen diğer “Teminat dışı zararlar”ın ortaya çıkması durumunda.

Kazanın oluş şeklini açıklayan tutanakların bulunmaması halinde.

Aracın anahtarının kullanıcı tarafından kaybedildiği durumlarda ads oto kiralama şirketine bildirilmemesi

Otopark veya valeye teslim edilen araçların çalınması veya kazaya karışması durumunda

TRAFİK CEZALARINI KİM ÖDER?

Trafik kurallarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk kiracıya aittir. Aracın herhangi bir nedenle resmi makamlarca tutulması nedeni ile geçecek süre, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

ARACIN BAKIMLARI KİME AİTTİR?

Aracın periyodik bakımları şirketimize aittir.Ads Oto Kiralama ofislerinin olmadığı yerlerde olabilecek arızalarda, kiracı en yakın ofisimizden onay alıp aracı yaptıracak ve kiralayan adına aldığı faturalar kiracıya ödenecektir.

Madde 1: GENEL KOŞULLAR

A- Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varıldıysa aldığı yerde vereceğini kabul etmiştir.

B- Aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde kullanamayacağı öncelikle kabul eder.

1- Gümrük yasaları T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suçlu sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
2- Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında.
3- Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşımasında.
5- Ödeme şekli ne olursa olsun ister yazılı ister sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada.
C- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş, en az 1 yıllık yerli ya da uluslar arası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.

Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracın üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin belgeleri sözleşmeye kayıt eder ve imzalatılır. Aksi halde tüm sigorta geçersiz olur. Dilerse kiralayan kiracının ikinci maddede söz konusu edilen depozitosunu irat kaydeder.

D- Kiracı, şehir dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiralayan, kiracıdan talep edebilir.

E- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

F- Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el koyması halinde geri yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli kiralayan tarafından istenir kiracıdan talep edilir.

G- Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişme v.s.) Gibi yapılacak masrafları kiralayan adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma ve kaza sonrası yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme parçaları, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinde tahsil edilebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayana en yakın istasyonda bildirilecek onayı alınacak, kiralayan adına düzenlemiş detaylı faturalar kiracıya ödenecektir.

H- Yakıt ücreti kiracıya aittir.

I- Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce, ya da aracı kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflardan kiralayan sorumlu değildir. J- Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün veya 30 gün üzerinde hesap edilir.

K- Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fes edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

L- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça yüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

M- Her halükarda kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirine vekâlet vermek, dava haklarını temlik zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

N- Kiralayanın belge izni olmaksızın, araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

O- Kiracı ile kiralayan arasında ki anlaşmazlıklar Adana mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

MADDE 2: ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan yaklaşık kira ve km tutarını %20 fazlasını kira depozito olarak kiracıdan alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitimine saklanır. Ödeme bazı Türk lirasıdır. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya seyahat çeki ile de ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları, geçerlilik limitini aşmadıkları taktirde nakit para gibi işlem görür. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarı ekleme kaydıyla kira süresini uzatabilir.

MADDE 3: SİGORTA

- Araçlarımız full kaskoludur.
- Araçlarımızda muafiyet bedeli uygulanmaktadır.(350euro)

Kiralayan araçlarını kasko sigortası ile birlikte Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca "Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası" ile de sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirebilmesi zorunludur.

A- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehit isim ve adresi ile benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, kiralayanı en geç 48 saat içerisinde haberdar etmesi gerekir.

B- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararı kiracıdan talep hakkını her zaman saklı tutar. Araçtan bazı parçaların çalınması (radyo, stepne, avadanlık gibi) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamıdır. Ve kiracının sorumluluğu altındadır.

C- Kiralayan 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu, her araç için ekte dilmiş ihtiyarı mali mesuliyet sigortası teminatı hadleri dâhilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden hukuki sorumluluk kiracıya ait olup, kiralayanı rükû hakkında mahfuz tutar.

D- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

E- Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyeti olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu her türlü kazalardan doğrudan kiracı mesuldür.

F- Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde yazılı miktarda kadar itirazsız sorumludur.

G- Kendisine affı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, ödemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rükû hakkına sahiptir.

© 2022 adsotokiralama.com.tr
whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız.

X